گودی کمر : راه های درمان و علت

گودی-کمر

یکی از شایعترین اختلالات در انحناهای ستون فقرات، گودی بیش از حد كمر است. در ستون فقرات یكسری فرورفتگی ها و برجستگی هایی در قسمت های مختلف وجود دارد. در حالت طبیعی  ستون فقرات گردن دارای یک انحنا ( تقعر ) به سمت داخل، فقرات پشتی انحنا بسمت خارج ( تحدب ) و ناحیه ی كمر انحنای رو به جلو ( تقعر ) می باشند. این انحنای كمر، اصطلاحاً لوردوز نامیده می شود و اصولا توانایی ایستادن ما تا حد بسیار زیادی مدیون همین انحناهاست. میزان انحنای ستون فقرات در یک ناحیه، بر سایر قسمت ها نیز اثر گذاشته و می تواند آن ها را تغییر دهد.

میزان انحنای كمر بیشتر از حد میزان طبیعی را هیپرلوردوزیس یا گودی بیش از حد كمر می نامند

علائم و نشانه ها

از علائم گودی کمر می توان به موارد زیر اشاره کرد

- گودی کمرباعث درد می شود که گاهی مواقع در توانایی حرکت اثر نامطلوب می گذارد.

-اغلب گودی غیر طبیعی در قسمت کمر دیده می شود وباعث می شود باسن برجسته تر بنظر برسد.

-اگر  روی یک سطح سفت دراز بکشید فاصله گودی کمر تا آن سطح خودش را نشان می دهد.

علت ها و دلایل

- ستون فقرات توسط تعداد زیادی عضله محافظت می شود كه سلامت و تعادل آنها در سلامت و نرمال بودن حالت ستون فقرات نقش بسیار مهمی ایفا می كند.

عدم تعادل در عضلات نامبرده  یعنی قوی بودن برخی و ضعف یا گرفتگی بعضی دیگر از آن ها، موجب پدید آمدن ناهنجاری هایی در شكل كلی ستون فقرات خواهد شد.

در این میان نقش عضلات شكمی، بازكننده های مفصل پا به لگن در ایجاد هیپرلوردوزیس، از سایر عضلات مهمتر است.

- آكندروپلازی: این بیماری ارثی بوده و با اختلال در رشد و تكامل استخوان ها و نسوج غضروفی همراه است.

- التهاب دیسک كمر یا قوز بیش از حد ناحیه ی پشت: در این حالت ستون فقرات كمر بطور جبرانی دچار انحنای بیش از حد می گردد.

- چاقی: خصوصا بزرگی بیش از حد شكم و ضعف عضلات این ناحیه باعث كشیدگی بیش از حد ستون فقرات به سمت جلو و افزایش گودی كمر خواهد شد.

- پوكی استخوان: با تسهیل تغییر ارتفاع و شكل نرمال مهره ها باعث تغییر انحناهای طبیعی ستون فقرات می شود.

- دررفتگی تدریجی مهره ها: این حالت اغلب در ناحیه ی كمر دیده می شود و با لغزش یا جابجایی مهره ها همراه است. این بیماران معمولا از كمر درد، احساس جدا شدگی کمر و گودی بیش از حد كمر و برجستگی باسن شكایت دارند.

- ضعف عضلات شكمی در اثر علل مختلف

عوامل

-دمر خوابیدن« نیروی جاذبه» قوس کمر را به سمت پایین کشیده که منجر به کوتاهی عضلات می گردد.

- ضعف عضلات شکم « عضلات راست شکمی».

- ضعف عضلات کمر

-چاقی « شکم برآمده» رانده شدن عضلات بدلیل نیروی جاذبه و کشیده شدن عضلات داخلی شکم و پشت.

- مادرزادی

- شلی رباط ها « به صورت ارثی دیده می شود» افرادی که شکم را به جلو داده و به سمت عقب خم می شوند.

- ضعف عضلات ران « در بعضی در رفتگی مادر زادی در هر دو ران وجود دارد».

- در اثر شکستگی یا فشار جابجایی مهره ها روی هم که مرکز ثقل به سمت جلو می باشد « ایجاد درد»

-علت اصلی در حالت نشسته طول عضلات خم کننده ران کوتاه می شوند، یا کمر را به ران نزدیک می کنند« سوئز خاصره» مهم ترین علل کمر درد کوتاهی این عضلات می باشد

 راه ها و روش های درمان

برطرف کردن علت اصلی بوجود آورنده لوردوز یا گودی کمر می تواند آن را برطرف کند. با این حال علت گودی کمر هر چه باشد تقویت عضلات کمر و شکم و عضلات باسن می تواند شدت گودی کمر را کاهش دهد. در نظر داشته باشید که شایعترین علت افزایش گودی کمر ضعیف شدن عضلات شکم و ستون مهره و کاهش قدرت انعطاف پذیری عضلات و تاندون های اطراف لگن است.

این ضعف عضلانی و کاهش انعطاف پذیری در افرادی که شغل نشسته داشته و فعالیت بدنی منظمی ندارند بیشتر ایجاد می شود. با افزایش سن هم مشکلات ذکر شده شدیدتر می گردند پس مهمترین اقدام در درمان گودی کمر و لوردوز افزایش قدرت عضلات شکم و کمر و افزایش انعطاف پذیری بافت نرم اطراف لگن است.