مدیریت مصرف داروهای ضد رماتیسم در بیماران رماتیسمی کاندید تعویض مفصل

داروی رماتیسم

بیماران رماتیسمی که کاندید تعویض مفصل میباشند در ریسک بیشتری جهت عفونت بعد از عمل می‌باشند.مدیریت صحیح مصرف این داروها در زمان قبل و بعد از جراحی تعویض مفصل در این بیماران می‌تواند باعث کاهش ریسک عفونت احتمالی بعد از عمل گردد.در این مقاله راهکارهای کلی مدیریت مصرف این گروه از داروها در بیماران رماتیسمی بطور اختصار شرح داده می‌شود.لازم به ذکر است به دلیل درگیری مفاصل در بیماران رماتیسمی ،این گروه از بیماران جزء کاندیدهای اصلی جراحی تعویض مفصل زانو ، لگن و شانه محسوب می‌گردند.

داروهای غیربیولوژیکی مطرحی که اصطلاحا DMARDنامیده میشوند قبل از عمل جراحی نیازی به قطع مصرف ندارند و بدون هیچ گونه مشکلی میتوانند قبل و بعد از عمل جراحی استفاده گردند . از این گروه دارویی میتوان به داروی methotrexate  ،sulfasalazine  ، doxycycline ، luflunomide، hydroxychloroquine اشاره کرد که نیاز به قطع مصرف و یا تغییر دوز ندارند.

مصرف داروهای بیولوژیک ضد رماتیسم باید حداقل با فاصله زمانی یک هفته بیشتر از فاصله زمانی مصرف دوز آن دارو قطع و حداقل حدود دو هفته بعد از عمل با با بهبود زخم جراحی مجدد مصرف آنها  آغاز گردد.از داروهای گروه فوق میتوان به (infliximab (remicade  اشاره کردکه معمولا به صورت چهار،شش یا هفت هفته یکبار استفاده میگردد و بنابراین باید پنج،هفت یا نه هفته قبل از عمل جراحی مصرف آنها متوقف گردد..

دسته سوم داروهایی هستند که معمولا در بیماران لوپوسی استفاده می‌گردند که می‌توان به داروهای mycophenolate mofetil ،cyclosporin، tacrolimus  اشاره کرد.این داروها در موارد ابتلای شدید به بیماری لوپوس نیاز به قطع مصرف قبل از عمل جراحی ندارند .ولیکن در صورتیکه بیماری شدید نباشد و دارو قابل قطع کردن باشد باید یک هفته قبل از جراحی مصرف آنها قطع و پنج روز بعد از جراحی در صورت عدم وجود عوارض زخم آغاز گردند.

از داروهای گروه دوم داروی (etanercept(enbrel  که در ایران با نام تجاری آلتبرل توزیع میگردد به صورت هفته‌ای و یا دو هفته یکبار  مصرف میگردد که باید دو هفته قبل از جراحی مصرف آن قطع گردد.دسته آخر داروهای پر مصرف prednisolone میباشد که بهتر است توسط پزشک معالج قبل از عمل جراحی مصرف آن به روزانه کمتر از 20mg کاهش یابد و قبل و بعد از عمل جراحی نیاز به تغییر دوز و یا قطع مصرف نمیباشد و نیاز به استفاده از دوز بیشتر یا  stress dose وجود ندارد